Защо да купим бижута Blessa?

ВЪПРОС НА ИМИДЖ “БЛЕСА ЗЛАТНИ И СРЕБЪРНИ БИЖУТА  Е НАЙ-ВЕЧЕ НАЧИН НА МИСЛЕНЕ”

Бижуто не е просто украшение, което слагаме, когато искаме околни­те да ни забележат, а много повече, бижута BLESSA  са идентичност.

ВЪПРОС НА ЛЮБОВ

Когато говорим за бижута, трябва да влезеш в друг свят – светът на любов­та, на емоцията!

Някой обича да изтъква: “Ето, имам бижу за един ми­лион евро!”. Какво толкова – колкото милиона имаш, за толкова ще си купиш. Най-лесно е да изработя такова бижу.

Съвсем друго е обаче да направиш един човек щастлив – когато излезе от мага­зина и се целуне с онзи, който му е на­правил подарък.

В живота трябва да има щастие и аз продавам радост, емо­ция, чувства. Представяте ли си колко деца са се родили с наши бижута и кол­ко хора са си казали “Обичам те!”.

ВЪПРОС НА ИНТЕЛЕКТ

Бижуто е най-важният аксесоар за из­граждането на цялостния облик на един човек. То е интелектуален продукт. Често хората казват: “Аз не нося би­жута!”, без да си дават сметка, че но­сенето им изисква определена култура.

Също като при костюма и обувките, с които го допълваш. Едното не може без другото. Бижуто е индикация, че ве­че си израснал до едно по-високо ниво на възприемане.

 

ВЪПРОС НА ЕГО

Една жена гради своя имидж с години, а бижуто е онази искра от бенгалския огън, с която тя подсилва своето его.

Бизнеса на бижута изисква специ­фично възприятие за света и хората, защото ти работиш за най-деликатната част – женското его.

Всяка жена си мисли, че нещо й липсва, че не й дости­га – тя иска по-пълни устни, по-голям бюст, no-масивни бижута… И целият този дефицит трябва да се запълва, а бижутa Blessa е част от запълването му.

ВЪПРОС НА ИЗБОР

Ние не делим марките на български и чуж­ди, а на добри или лоши. Има наши съ­народници, които щом идентифици­рат един продукт като български, не искат дори да го видят.

Това “марково” тестване е типично наш синдром. Но как ще различиш добрата жена от лошата и хубавото вино от некаче­ственото, ако нямаш база за сравне­ние?

Човек, който не е ползвал продук­ти на различни брандове, лесно бива манипулиран. Трябва да станеш кли­ент на нещо, да опиташ от него, за да разбереш дали е добро.

ВЪПРОС НА ВИЗИЯ

БЛЕСА Златни и сребърни бижута  разполага с професионален екип.

Нашите бижута са за хора, които имат нужда от определени артикули, информация и отношение. Ние имаме уникален продукт на съот­ветното ниво и той трябва да се пред­стави подобаващо. Ние винаги афишираме нашите модели, въпреки че в бутиците се вкарват и чужди брандове. Показваме на клиентите си: “Ето какво правят хора­та, а ето какво правим ние”, показваме им го и те се убеждават, че ние предла­гаме по-добър продукт.

Много хора не искат да се асоциират с българските бижута – срам ги е някой да не помисли, че купуват такива, защото нямат па­ри! Един ден обаче ще разберат, че то­ва е много погрешно мислене. Когато продуктът е направен перфектно, за него винаги ще има клиенти.

ВЪПРОС НА ПСИХОЛОГИЯ

Проблемът е не как да измислиш дизай­на на едно бижу, а как да накараш хора­та да го купят.

Затова БЛЕСА Златни и сребърни бижута  е начин на мислене!

Основното, за да прода­ваш, е психологията. Ние виждаме мотив, който ни харесва, жена, която ни допа­да със своя стил, музика, която ни изпълва, и ръцете ни сами създават бижуто. За нас няма до­бър и лош клиент.

Има клиент! Брандът BLESSA  означава най-вече уважение към не­го и дисциплина – като обещаеш нещо, трябва да го изпълниш. Марката е ка­то една отличителна табела качество и доверие.