Приложимо законодателство

Условията за ползване на сайта са подчинени на действащото законодателство на Република България.За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на българското законодателство.
Онлайн магазин Blessabg.com си запазва правото да променя Общите условия по всяко време.Препоръчваме на потребителите да посещават страницата с Общите условия периодично, за да се запознаят с актуалните към момента условия, тъй като същите са обвързващи за потребителите.

Условия и информация , съгласно Закона за електронна търговия

Договорът за продажба, сключен чрез Интернет, е договор за продажба от разстояние.Договорът за продажба от разстояние се сключва въз основа на предложение, отправено от онлайн магазин Blessabg.com (Доставчик) до всеки потребител (Клиент) на електронния магазин, като част от системата за продажба на стоки. Договорът за продажба от разстояние между онлайн магазин Blessabg.com и потребителя се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на онлайн магазин Blessabg.com.

ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ДАННИТЕ

Личните данни, които онлайн магазин Blessabg.com получава, ще бъдат използвани единствено за обслужване на потребителите – приемане и изпълнение на поръчки, доставяне на информация под формата на информационен бюлетин и връзка с потребителите в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката.

Онлайн магазин Blessabg.com гарантира, че въпросните данни няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от гореописаните.

Потребителите, абонирани за информационния ни бюлетин, могат да прекратят абонамента си по всяко време. Потребителският акаунт на конкретен потребител може да бъде изтрит от базата данни на онлайн магазин Blessabg.com заедно с прилежащите към него данни по всяко време при желание от страна на потребителя.

ПОРЪЧКА

Поръчките се приемат от сайта 24 часа в денонощието, вкл. в почивните дни и в дните на официалните празници. При финализиране на Вашата поръчка, Вие имате възможност да видите продуктите, които купувате и техните цени, Вашите имена, e-mail, телефон, адрес, начинa на доставка и начина на плащане. След финализирането на поръчката на посочения от Вас телефон ще получите потвърждение със същата информация. За всеки етап от обработването на поръчката (потвърждаване на наличност, изпращане и др.) ще бъдете уведомявани от оператор по е-майл или телефон.

ЦЕНА НА ПОРЪЧКАТА

Крайната цена на поръчката се калкулира като сбор от цените на поръчаните продукти. Всички цени са крайни и не подлежат на промяна от момента на поръчване до момента на плащане. Към цената на поръчката се добавя и цена за доставка.

ПРОБЛЕМИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Изпълнението на Вашата поръчка може да бъде възпрепятствано поради някоя от следните причини: 1. Една или всички от поръчаните стоки не са в наличност; в този случай ние ще установим контакт с Вас в най-кратък срок. 2. Потребителят е посочил грешен или непълен адрес за доставка. 3. Липса на телефон за контакт с потребителя. При възникване на проблеми с доставката по наша вина всички допълнителни разходи са за наша сметка. Във всички останали случаи последващо изпращане на пратката ще бъде за Ваша сметка.

НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

Плащане при доставка (наложен платеж): при получаване на стоката плащате дължимата сума на куриера.

Отказ от сключен договор и възстановяване на заплатената цена

На основание чл.55, ал.1 т ЗЗП Купувач, който има качеството потребител по смисъла на ЗЗП, в седемдневен срок от доставката има право без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина да се откаже от сключения договор, като върне поръчаната стока при следните условия:

1. Потребителят предварително писмено да информира онлайн магазин Blessabg.com на следния имейл адрес: [email protected] , че на основание чл.55, ал.1 от ЗЗП се отказва от договора.

2. Поставената от производителя оригинална опаковка на стоката да не е отваряна, стоката да не е ползвана, стоката и опаковката да са във вида, в който са получени.

3. Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката са изцяло за сметка на потребителя. До момента на обратното предаване на стоката от страна на потребителя на онлайн магазин Blessabg.com, рискът от случайното и погиване или повреждане се носи изцяло от страна на потребителя.

4. В случай, че потребител се възползва от правото си по чл.55, ал.1 от ЗЗП при положение, че е изпълнил посочените по-горе условия, онлайн магазин Blessabg.com се задължава да му възстанови заплатената цена по договорен с потребителя удобен начин в срок от пет работни дни от връщането на стоката.

Рекламации

При получаване на стоката Потребителят е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, видим дефект, повреда по време на доставката й, несъответствие между поръчана и доставена стока, липсата на придружаващи я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето извършващо доставката.Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като потребителят губи правото по-късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи.Рекламации на закупени чрез онлайн магазини стоки се извършват по правилата на ЗЗП.

СПОРОВЕ И ЖАЛБИ

При възникнали ситуации във връзка с неуредени въпроси, клиентът има право да отправи спорните въпроси към наш сътрудник на посочения за коресподенция адрес и телефон.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА WWW.BLESSABG.COM

Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които „Стеф Ин” ЕООД, предоставя услуги на потребителите/клиентите (всеки, който е заредил в Интернет страницата  www.BLESSABG.COM , посредством Интернет магазина www.BLESSABG.COM

Тези условия обвързват всички потребители.

„Стеф Ин” ЕООД има пълните права по всяко едно време да променя интернет сайта www.BLESSABG.COM  и начините за достъп до него.

“ЗЗП” – означава Закон за защита на потребителите.
“ЗЗЛД” – означава Закон за защита на личните данни.
“ЗПУ” – означава Закон за пощенските услуги.
“САЙТ” – означава уебсайта находящ се на www.BLESSABG.COM

 

ОНЛАЙН МАГАЗИН” – означава виртуалният магазин находящ се на  www.BLESSABG.COM  предоставящ възможността за закупуване на бижута чрез Интернет.
“ПОЛЗВАТЕЛ” –означава лице ползващо функционалностите на сайта.
“ПОТРЕБИТЕЛ” – означава потребител по смисъла на ЗЗП.
“ЛИЧНИ ДАННИ” – означава лични данни по – смисъла на ЗЗЛД.
“НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ” – означава наложен платеж по смисъла на ЗПУ.

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ”
означава настоящите общи условия. С кликването върху който и да е линк, бутон или приложение находящи се на сайта, с изключение на линка към тези общи условия, ползвателят изрично и безусловно се съгалсява с настоящите общи условия за ползването на сайта и онлайн магазина.

 

 • COM е уебсайт, който представлява Интернет магазин за електронна търговия.
 • Сайтът предлага оферти за закупуване на златна и сребърна бижутерия, произведена от „„Стеф Ин” ЕООД , която се доставя от фирмата чрез куриери, директно до клиента на посочения от него адрес.
 • Настоящите общи условия дават информация и съдържат правилата за работа и потребление на ресурсите на сайта от всеки един клиент-потребител.
 • Всеки един потребител е обвързан от правилата на настоящите общи условия за цялото време на ползване на сайта, от първоначалното влизане до напускането на уебсайта.

УСЛОВИЯ НА ПОРЪЧКА И ДОСТАВКА НА ИЗДЕЛИЯ

 

 • Офертите за отделните видове бижутерия могат да бъдат подредени по различни показатели, съгласно изискванията на клиента-потребител и
  предлаганата класификация в сайта.
 • Офертите съдържат основна информация за предлаганото изделие съобразно вида му, размера приблизителното тегло и указват за цената му. Офертите са придружени със снимков материал. Указаната в сайта цена се отнася за конкретното тегло и размера на изделието .
  ВАЖНО!!! Снимките в сайта са илюстративни (възможно е разминаване в цветовите нюанси).
 • Указаната цена на отделната стока е за 1 брой и е без включена в тази стойност цена на доставката. Цената, указана в категории Комплекти се отнася за целия комплект без включен синджир към медальона, в категория Обици се отнася за чифт обици, а в категория Пръстени, цената е според размера на пръстена.
 • Условията на поръчка и доставка на изделията са указани в сайта.
 • Поръчването на определено изделие става чрез натискане на бутона „добави“ в офертата на желаната стока. Действието представлява волеизявление, което обвързва със силата на договора клиента и „„Стеф Ин” ЕООД съответно на описаните в настоящия документ условия и правилата на Закона за защита на потребителите и правилата за търговия (ЗЗППТ)
 • Клиентът посочва основните параметри на желаното от него изделие, съгласно представените опции и вида на стоката (размер за пръстени, цвят на кристалите). За подробно уточняване на поръчката, клиентът трябва да се свърже с Отдел Маркетинг и продажби на тел. 089 350 1505 При поръчката клиентът задължително посочва точен адрес и телефон, на който е възможно да се установи връзка с клиента в срока за доставка.
 • Посочването на неверен/сгрешен адрес и/или телефон прави поръчката невалидна и тя не обвързва COM със задължението за изпълнение на доставката

 

УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА

 

 • Начинът  за плащане на покупките от WWW.BLESSABG.COM е само и единствено в брой при доставка/наложен платеж/,като всички цени са  крайни, в български лева, с ДДС,  без включена такса за доставка, която се начислява отделно /ако има такава/ при завършване на поръчката. Всички доставки в границите на България се доставят чрез куриерска фирма Еконт Експрес ООД.
 • Поръчаните от клиента изделия се доставят до 10 работни дни (за бижута от сребро и/или бижута за които се налага моделиране срока за изпълнение е 15 работни дни) на посочения от него адрес при условие, че адресът е посочен точно и е валиден.
 • При изработване на изделие по поръчка на клиента е необходимо внасяне на капаро за поръчка от страна на клиента в размер на 50 %от стойността на конкретния поръчан продукт. В тези случаи  срокът за поръчката започва да тече от момента на внасянето на капарото от клиента. Срокът за изработка на поръчания продукт е 15 работни дни. При отказ на клиента за получаване и заплащане на продукта ( изработеното изделия), размерът на внесеното капаро не подлежи на възстановяване.
 • Поръчаната стока се доставя подходящо опакована съгласно вида й и ползвания транспорт за доставка.
 • Ако клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, поръчката се счита за отпаднала и COM се освобождава от задължението си да изпълни заявената доставка.
 • В случай, че клиентът потвърди желанието си да получи поръчаната стока и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, той поема за своя сметка разходите по доставката. Разходите се заплащат при получаване на стоката, едновременно с цената на стоката.
 • Заплащането на дължимата цена на стоката става при получаването й от клиента, поръчал стоката или от трето лице от негово име, при положение, че то потвърди получаването и идентичността на поръчаната стока.Документ за извършената сделка се издава от „„Стеф Ин” ЕООД и се получава от клиента заедно със стоката
 • Ако трето лице се ангажира с приемането и потвърждаването на получаването на поръчаната стока от името на първоначалния клиент, направил поръчката, последният няма право да върне стоката или да прави възражения относно доставката.

 

ОТКАЗ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПОРЪЧАНА И ДОСТАВЕНА СТОКА

 

 • Съгласно ЗЗП и правилата за електронна търговия, Вие имате право да върнете поръчаните бижута в срок от 7 РАБОТНИ ДНИ от получаването им, в случай, че са спазени следните условия:

 

– Запазен добър търговски вид (стоката  не е повредена, надраскана, счупена, скъсана, носена  и т.н.).
– Не са налице повреди, причинени от неправилна употреба.
– Запазена оригинална опаковка, консумативи и аксесоари, в случай, че е имало включени такива.
– Транспортните разходи за връщане на стока са за сметка на клиента. При замяна на стока транспортните разходи са за сметка на клиента и в двете посоки. При връщане на стока при използвана отстъпка от таксата за доставка, Вие дължите същата и тя ще бъде калкулирана при възстановяването на заплатената от Вас сума.

 

 • Клиент, поръчал стока от електронния магазин COM , има право да откаже получаването на поръчана от него стока, когато тя му е доставена, само в посочените в настоящите условия случаи.
 • Ако доставената стока явно не съответства на поръчаната от клиента и това може да се установи чрез обикновен преглед на стоката;
 • Ако при транспортирането стоката или нейната опаковка е повредена;
 • Рекламации по гореизброените пунктове се извършват само в момента на доставката.
 • Извън изброените случаи, клиентът няма право да откаже да получи и заплати поръчаната от него стока. В противен случай той дължи заплащане на извършените разходи за доставка и връщане на стоката.
 • За случаите на отказ за получаване на стоката се съставя протокол в момента на доставката. Ако клиентът откаже подписването на протокола, се приема, че отказът му за получаване на стоката е неоснователен и той дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката.
 • След получаване и заплащане на стоката, клиентът може да направи рекламация в срок от 72 часа на телефон 089 350 1505
 • При доставката клиентът получава сертификат, съдържаща вида на изделието, вида на метала и камъните (ако има такива), теглото на изделието.
 • Рекламации не се приемат при условие, че клиентът е посочил грешен размер на пръстен или гривна. COM може по желание на клиента да извърши корекция на изделието с новите параметри за сметка на клиента и с последващо доплащане ( ако е необходимо).

 

ОГРАНИЧЕНИЯ И АВТОРСКИ ПРАВА

 

 • Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а не регламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административно наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.
 • Потребителите на сайта имат право да се ползват свободно от ресурсите на сайта COM с изключение на ограниченията, описани в настоящите общи условия и други общовалидни ограничения.
 • Потребителите на сайта COM нямат право да копират, разпространяват или ползват текстове, картини, образи или части от сайта, без изрично разрешение на WWW.BLESSABG.COM ;
 • Потребителите нямат право да претоварват сайта с фиктивни заявки или друга информация (flood).
 • Потребителите няма право да ползват sreenshot на сайта без изрично разрешение на COM ;
 • Потребителите на сайта нямат право да извършват действия, които нарушават общоустановени правила на общуване и комуникация, да извършват злоумишлени действия, разпространяване на вируси и др., нарушаващи или увреждащи права или интереси на трети лица.
 • Всеки потребител, независимо дали е клиент на COM , се задължава при ползване на услугите:
 • Да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;
 • Да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
 • Да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от COM услуги;
 • Да уведомява незабавно COM за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;

 

ЛИЧНИ ДАННИ

 

 • COM полага дължимата грижа за защита на личните данни на своите потребители, станали известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка WWW.BLESSABG.COM се задължава да не разкрива никакви лични данни за потребителя на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

– е получил изричното писмено съгласие на Клиент.

-информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според  действащото законодателство са упълномощени да изискват и събират такава информация.

 

 • COM гарантира на своите клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общи условия.
 • COM защитава личните данни на клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че клиентът е предоставил неверни данни.
 • При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, COM може да използва личните данни на клиента за целите, предвидени в договора.
 • Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.
 • COM се задължава да не разкрива никакви лични данни за клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите, в които е получил изричното писмено съгласие от него, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация.
 • COM е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

 

Съгласие с правилата и условията за ползване на сайта

 

 • COM си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия, по всяко време,  отговорността  е на потребителя  да проверява тези общи условия във всеки един момент преди да използва сайта. Посещавайки интернет страниците на WWW.BLESSABG.COM , ние приемаме, че сте съгласни с нашите общи условия за ползване на сайта. Ако не сте съгласни с тях, моля не използвайте този сайт . Ние сме създали тези правила и ръководни принципи единствено с цел да Ви защитаваме и да Ви осигурим безопасни и приятни  минути, посещавайки този сайт.
  С настоящото Вие се съгласявате,че всички последващи покупки се регулират от общите условия, приложими до публикуването на изменените общи условия, а след това в съoтветствие с тези изменени общи условия. В зависимост от изпълнението на тези общи условия и всякакви техни модификации,  WWW.BLESSABG.COM предоставя на Вас-крайния потребител.

 

УСЛОВИЯ ЗА КОПИРАНЕ И ИНФОРМАЦИЯ

 

 • Цялата информация, публикувана в WWW.BLESSABG.COM е собственост на WWW.BLESSABG.COM , снимки и описания на артикули. Даваме  право на собственици на други сайтове и потребители да публикуват връзки към онлайн магазин WWW.BLESSABG.COM
  Забранява се копирането на текстове  и поставянето им в други уеб сайтове и онлайн магазини, без писмено съгласие, освен ако не е цитиран източника, като се постави следния текст: „Източник: онлайн магазин WWW.BLESSABG.COM „

 

САЛВАТОРНА КЛАУЗА

 

 • В случай, че части или цели разпоредби на настоящите Общи условия бъдат признати за противоречащи на императивни норми, за нищожни или по каквато и било причина неприложими, то тази разпоредба ще бъде считана за самостоятелна спрямо останалите разпоредби и няма да засегне действието и приложимостта, на която и да било от останалите разпоредби.

 

ДРУГИ УСЛОВИЯ

 

 • COM не носи отговорност за вреди, евентуално причинени на потребителя при ползване на предоставените услуги.
 • Механично повредени или неправилно съхранени и експлоатирани бижута не се ремонтират гаранционно!Посочените цени в уебсайта са с включен  ДДС !