Сертификат на AGS

Сертификат на AGS

AGS е водеща лаборатория, използваща най-твърди критерии за оценка на диамантите. Сертификатите на гемологичната лаборатория AGS са подобни и дори по-стриктни от тези на GIA. Сертификатът на AGS осигурява много подробна схема на диаманта, която отразява точната позиция, размера и фиормата на вътрешните инклузии освен информацията за среза, пропорциите, цвета и чистотата. AGS оценява не оценява цветни диаманти.

AGS е единствената гемологична лаборатория, която оценява качеството на среза със стойност между 0 и 10. Сертификатът на AGS отразява и важни аспекти на полирането и симетрията на диаманта. Идеалният диамант има стойност 0 по скалата за оценка на среза на AGS. Дори малки отклонения от идалния срез увеличават стойността по тази скала. Срез 1 и 2 се смятат за достатъчно добри.

AGS използва три основни параметъра на диамантения срез – полиране, симетрия и пропорции. Всеки параметър има най-висока стойност 0 и най-ниска стойност 10. По-късно AGS добави и категория “Отнасяне към светлината”, а симетрията и полирането бяха обединени в обща категория – финиране.

На пазара се срещат по-малко диаманти, сертифицирани от AGS, в сравнение с GIA или EGL. Сертификатите на AGS най-често се използват от бижутери, които желаят да потвърдят идеалната (или близка до нея) форма на диаманта.

Сертификат за качество на AGS

 

AGSL номер. Уникален номер на документа, издаден от AGS.

Дата. Дата на издаване на документа.

Карати. Каратно тегло на диаманта с точност до хилядната.

Форма. Описание на формата на диаманта.

Размери. Дължина, ширина и дълбочина на диаманта в милиметри.

Срез. Оценката на среза се извършва в скала от 0 до 10, където 0 е идеален срез, 1 – отличен, 2 – много добър, 3-4 добър, 5-7 – незадоволителен, 8-10 – лош. В оценката на среза се вземат предвид пет пропорции, полирането и симетрията на камъка.

Полиране. Степента на полиране може да бъде идеална, отлична, добра, незадоволителна и лоша.

Симетрия. Симетрията на камъка може да бъде идеална, отлична, добра, незадоволителна и лоша.

Пропорции. Оценяват се процентната маса, ъгъла на короната, дълбочината на павилиона, дебелината на периферния ръб и размера на кулета спрямо специфични стандарти. Пропорцията се означава като идеална, отлична, добра, незадоволителна и лоша.

Цвят. Оценява се по следната скала: 0=D, 0.5=E, 1.0=F, 1.5=G, 2.0=H, I=2.5, J=3.0, 3.5=K и т.н.
Чистота. Оценява се по следната скала: 0=FL/IF, 1=VVS1, 2=VVS2, 3=VS1, 4=VS2, 5=SI1, 6=SI2, 7=I1

Коментари. Тук се отразяват специфични характеристики на диаманта, като характеристики на среза, лазерна обработка, характеристики на повърхността. Ако диамантът има лазерна инскрипция, тя се отбелязва тук.  Тук се отбелязва и силата и вида на флуоресценцията на диаманта.

Профил на диаманта. На диаграмата на страничния профил на диаманта са отбелязани пропорциите му – процентна маса, процентна височина на короната, ъгъл на короната, периферен ръб, минимална и максимална дебелина на периферния ръб, процентна дълбочина на павилиона, ъгъл на павилиона, размер и състояние на кулета (счупен, абразиран) и обща дълбочина.

Диаграми. Диаграмите са принтирани върху документа, за разлика от диаграмите на сертификатите на другите лаборатории, които са залепени стикери. Пропорциите на диаграмата съответстват на реалните пропорции на диаманта – ако процентната маса на диаманта е 54%, процентната маса на диаграмата също е 54%.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *