Сертификат на GIA

Сертификат на GIA

На оригиналния сертификат на GIA в горния ляв ъгъл стои логото на американския гемологичен институт. В горния десен ъгъл е посочен адрес. Документът е ламиниран и има уникален номер, разположен вертикално в левия горен ъгъл н астраницата; позицията на този номер зависи от датата на издаване на документа. Под логото е поставена датата на издаване.

В момента GIA предлага два типа сертификати – Diamond Grading Report и Diamond Dossier. Всеки документ има идентификационен номер, свързан с базата данни на лабораторията.

Diamond Grading Report

Сертификат на GIA с диаграма на среза

Сертификат на GIA без диаграма на среза

Досие за диамант на GIA с диаграма на среза

Досие за диамант на GIA без диаграма на среза

 

Лазерна инскрипция. По изискване на клиента с лазерна технология може да бъде „гравиран” номера на диаманта по GIA.

Форма и срез. Описание на формата на диаманта и разположението на фасетките (срез). Много от наименованията на известните форми са патентовани и не се използват в сертификатите на GIA. Така например принцес се описва като квадратен брилянт, радиант – като правоъгълен брилянт, ашер – като квардатен есмералд.

Размери. Размерите на диамантите са дадени в mm – минимална ширина х максимална ширина х дълбочина за кръглите брилянти и ширина х дължина х дълбочина за останалите форми. Тази информация е много полезна защита срещу „замяната на диаманта” ви. Много малко вероятно е да съществуват два диаманта с еднакви размери до хилядна от диаметъра.

Тегло в карати. Каратите на диаманта се представят с точност до 0.01 карата.

Цвят. Оценка на липсата на цвят от безцветен до жълт. Цветът се определя по скалата на GIA. Определя се само един цвят. Ако видите цветови интервал, например G-H, трябва да знаете, че диамантът не е сертифициран или сертификатът му не е истински.

Чистота. Оценка на относителната липса на инклузии (вътрешни дефекти) и повърхностни дефекти. Чистота се определя по склата на GIA. Определя се само една степен на чистота. Ако видите интервал, например VS2-SI1, сертификатът не е валиден.

Качество на среза. Оценка на качеството на среза н астандартния кръгъл брилянт, включващ видимия вид, обработката и дизайна на диаманта.

Финиране. Степента на финиране се определя от качеството на повърхността на диаманта (полиране) и размера, формата и разположението на фасетите на короната спрямо фасетите на павилиона (симетрия). Желателно е и полирането, и симетрията да бъдат добри, много добри или отлични.

Полиране. Гладкостта на повърхността на диаманта.

Симетрия. Формата и взаимното разположение на фасетите на диаманта.

Флуоресценция. Силата и цвета на диаманта под действието на ултравиолетови лъчи с голяма дължина на вълната. Използва се за идентификация на диаманта. Около 50% от диамантите са флуоресцентни, а 35% от диамантите имат ниво на флуоресценция, което повлиява външния им вид. Повечето диаманти флуоресцират в синьо, но могат да се видят и жълти, оранжеви и зелени цветове. Липсата на флуоресценция се предпочита, но слабата фруоресценция понякога е благоприятна характеристика, стига да не е толкова изразена, че да придава мътен вид на диаманта.

Коментари. Допълнителни бележки и характеристики, които не се включват в стандартните категории. Повечето коментари не повлияват цената на диаманта.

Диаграми. Диагарамата показва формата и среза на диаманта, вида, размера и позицията на инклузиите и повърхностните дефекти.

Диаграма на пропорциите. Пропорцията се отнася до съотношението да различните части на диаманта. Процентната дълбочина е отношението на дълбочината към средния диаметър. Процентната маса е отношението на масата към диаметъра. Периферният ръб разделя короната от павилиона и може да бъде от тънък до много дебел. Финирането на ръба също се описва (неполиран, фасетиран). Описва се и кулетът – малка фасетка ва върха на павилиона, която може да варира от много голяма до липсваща.

Защита. Защитата на документа включва холограма, защитен екран, микропринт и други характеристики.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *